24. Differentiëren in je les met ICT-toepassingen

Deze sessie is volzet.

Aan het werk met apps en websites voor instructie, Q&A en toetsing

Inhoud

Inleiding

Dankzij mobieltjes en laptops in de les en de keuzevrijheid over een groeiend aanbod gratis webapplicaties is lesgeven nog nooit zo uitdagend geweest. Tijdens de workshop worden eerst kort de belangrijkste mogelijkheden op een rijtje gezet, ondersteund met heldere theorie.  Om vervolgens een eigen, echte les(senreeks) te ondersteunen met ICT. Tenslotte staan we stil bij de gevolgen die succesvolle inzet van ICT hebben voor uw rol als docent en die van uw leerlingen.

Inhoud

We kijken naar onze doelgroep. Wat beweegt ze en hoe uit zich dat in de klas? Je krijgt een uitgebreid overzicht voorgeschoteld van ICT-toepassingen voor instructie, vraag & antwoord gesprekken en toetsing. Om vervolgens met ondersteuning van de begeleider en jouw medecursisten een aankomende les(senreeks) te verbeteren volgens het SAMR-model. Met behulp van dit model stapt elke docent in op het gewenste niveau. Elke keuze tijdens de workshop dient het grotere doel: meer initiatief en motivatie losmaken bij de leerlingen. Daarnaast staan we stil bij de nieuwe rollen die jouw leerlingen kunnen vervullen als er meer ruimte is voor hen om zelf keuzes te maken. Dit alles in een ongedwongen sfeer met ruimte voor discussie en wederzijdse inspiratie.

Resultaat

Na deze sessie ben je in staat om elke belangrijke les digitaal aan te bieden zodat herhaling in de klas niet meer hoeft. Leerlingen die het lastig vinden kunnen vanaf nu 24/7 bij de uitleg en de oefeningen. Leerlingen die uitdaging willen kunnen een andere rol vervullen in de les. De vrijgekomen tijd in de les weet je vervolgens nog effectiever te gebruiken als ondersteuner van het leerproces. Alles met het doel om alle leerlingen maximaal te bedienen in hun leerbehoefte.

Voorkennis

Verplichte kennis

Bekend met begrippen als blended learning, flipping the classroom, formatief toetsen.

Enige affiniteit met sociale media.

Meegenomen kennis

Kennis van bestaande educatieve apps.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

Eerdere ervaring Gijs Palsrok

Gijs Palsrok als Meester Gijs

Voorbeelden van digitale didactiek in de les

Interessant voor

 • Iedereen
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie
 • huiswerkinstituten

Thema's

 • Voortgezet / Secundair onderwijs
 • Cloud computing en online tools
 • Digitale leermiddelen

Tijdstip

Voormiddag (10u00-12u30)
Lokaal: B16
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 25 bezet zijn.

Namiddag (14u00-16u30)
Lokaal: B16
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 25 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Het besturingssysteem mag Windows, Mac of Linux zijn. 

Zorg er voor dat je Chrome op voorhand hebt geïnstalleerd.

Je mag ook een tablet meebrengen.

ZEKER NIET VERGETEN:

 • Een belangrijke les(senserie) + Lesboeken
 • Pen en papier

We adviseren om je eigen toestel mee te brengen omdat je dat kent en het toetsenbord best kent. Dat werkt vlotter. Installeer zeker de nodige software. We willen immers geen tijd verliezen met deelnemers die niet in orde zijn met de lesvoorbereiding, dat begrijp je wel ;)

Lesgever

Gijs Palsrok
Lees meer over de expertise van Gijs.


Korte titel : Differentiëren ICT

Deze pagina werd al 3031 keer bekeken