56. Samen aan de slag met '#Mediawijsheid in de klas'

Hoe maak je jongeren mediawijs?

Inhoud

Inleiding

Jongeren maken intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

“ Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.”

Ook onderzoek bevestigt het: jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus moeten scholen jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Inhoud

In de Workshop: Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’ ga je na een korte inleiding en uitwisseling van ervaring over het waarom en wat van mediawijsheid aan de slag met het hoe: hoe maak je jongeren mediawijs? Hierin krijg je allereerst grip op de rollen docent Mediawijsheid en mediawijze docent. Daarna ervaar je twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’. Je krijgt inzicht in de pedagogische en didactische uitgangspunten van mediawijsheid. Ten slotte krijg je aan de hand van een brainstorm zicht op hoe je mediawijsheid binnen het je eigen expertise vorm kunt geven.

Workshopbegeleider

Patrick Koning is gefascineerd door het internet, vanaf het moment dat hij er in 1990 mee in aanraking kwam.

Na zijn studie Bedrijfsgerichte Informatica werkte hij zo’n acht jaar in de ICT-wereld. In 2003 stapte hij van het bedrijfsleven over naar het onderwijs. Als senior leraar/trainer/ontwikkelaar bij het Koning Willem I College is Koning dagelijks bezig om leren en docerente ontrafelen in pedagogiek, didactiek en technologie.

Binnen het Koning Willem I College is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het vak Mediawijsheid.

In 2015 scheef hij het boek ‘#Mediawijsheid in de klas’ waarin hij betoogt dat als volwassene je eigen visie aan de jongeren opdringen, niet werkt. Dan ontstaat de gevreesde (generatie)kloof. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. Het boek bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat voor het in gesprek gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrachten: klaar voor gebruik maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waarvan je als docent mediawijzer kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid.

Resultaat

Na deze sessie kan je:

 1. adviseren waarom het van belang is om aandacht te besteden aan mediawijsheid in het onderwijs;
 2. uitleggen wat mediawijsheid is en welke 9 competenties mediawijsheid samen vormen;
 3. uitleggen dat aandacht voor mediawijsheid binnen onderwijs breed noodzakelijk is en wie welke rol hiervoor moet vervullen;
 4. minimaal twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’ toepassen in het onderwijs;
 5. aan de hand van (mediawijze) pedagogische en didactische uitgangspunten zelf verder aan de slag met het vormgeven van mediawijsheid in het onderwijs. 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Sites

Leren Ontrafeld

Mediawijsheidindeklas

Interessant voor

 • Iedereen
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie
 • MBO

Thema's

 • Sociale media Web 2.0
 • ICT-beleid
 • Mediawijsheid

Tijdstip

Namiddag (14u00-16u30)
Lokaal: E14
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 20 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Mee te brengen

Het wordt een interactieve presentatie waarbij je als deelnemer een tablet of smartphone nodig hebt. Breng jouw mobiel device dus maar mee.

Lesgever

Patrick Koning
Lees meer over de expertise van Patrick.


Korte titel : Mediawijsheid

Deze pagina werd al 2735 keer bekeken