79. Leren, leven en werken in de 21ste eeuw

Deze sessie is volzet.

Praktijkvoorbeelden van 21e eeuwse leerarrangementen

Inhoud

Inleiding

De maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe onderwijs daar vorm en inhoud aankan geven. Het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in deze veranderende samenleving te kunnen leven, leren en werken staat centraal: 21e eeuwse vaardigheden.

Inhoud

Deelnemers worden deelgenoot van ontwikkelingen van de kennissamenleving. Waar hebben we het dan over? Middels 21e eeuwse vaardigheden buigt onderwijs zich over modellen om daar een goed antwoord op te geven. Met elkaar gaan we na wat daarvan de relevantie is voor onderwijs en leren.

Praktijkvoorbeelden van leerarrangementen die hierop inspelen verduidelijken en concretiseren de invulling daarvan.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • een beeld hebben bij de ontwikkeling van de kennissamenleving;
  • kennis en begrip hebben van definities en modellen m.b.t. 21st century skills;
  • een beeld hebben van de mogelijke impact voor onderwijs en leren;
  • kennis hebben gemaakt met praktijkvoorbeelden van 21e eeuwse leerarrangementen..

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

21st Century Skills

Interessant voor

  • Iedereen
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • ICT-beleid

Tijdstip

Namiddag (14u00-16u30)
Lokaal: E20
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 20 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Je mag je tablet of smartphone meebrengen.
De sessie is een mix van presentatie en enkele hands-on activiteiten. Daarvoor kan je gebruik maken van je eigen smartphone of tablet.

De organisatie voorziet voor deze sessie geen laptops, tablets of smartphones.

Lesgever

Henk Lamers
Lees meer over de expertise van Henk.


Korte titel : Leren Leven Werken

Deze pagina werd al 2199 keer bekeken